Acharya Kaushik Ji Maharaj Ke Pawan Sanidhya Me 151 Vidhwan Bhramano dwara Shiv Maha Puran Katha Ka Saswar Path avam Rudra Abhishek, SHIV MAHAPURAN KATHA & MAHA MRATUNJAYA YAGYA, Maha Kumbh Nashik Me 24 Aug to 1 sep, 2015 tak hone ja raha Hai. Jaap Bithane tatha pothi hetu avam Katha Sravan Karne Hetu Sampark Karai. Pt. Ram Dev Shastri - 9258031399, 9258041399

Acharya Kaushikji Maharaj

Kaushik Antaryatra

Even a big pot full of water will be emptied By a small hole, In the same way, A little anger or ego will burn up The nobility of GOOD HEART

Home

Posted by admin

Captdure

For Ragistration of Pothi Please download form and e-mail to us at tulsivanashram@gmail.com

AAO Singhastha Mahakumbh

Shiv Maha Puran katha, Nashik Ragistration Form

Nashik Kumbh Form copy

Shrimad Bhagwat Katha, Bodhgaya Bihar

gayaji form 2015 copy

For Bank Account Details for Donation Please Click hear